Bacalaureat 2020

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2020

 

Sesiunea iunie – iulie 2020

 

25 – 29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

9 – 10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

11 – 12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15 – 17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D

18 – 19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba

C

22 iunie 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

23 iunie 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 –

16,00)

1 – 6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor

7- iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august – septembrie 2020

 

13 – 27 iulie 2020 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a

candidaților care au promovat examenele de corigențe

18 august 2020 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

19 august 2020 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

20 august 2020 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

21 august 2020 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

24-25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

26 – 27 august 2020 Evaluarea competențelor digitale – proba D

27 – 28 august 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba

C

28 august 2020 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor

(orele 12,00 – 16,00)

29 august –

2 septembrie 2020

Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor finale