Legislaţie

ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

OMENCS_5079

 

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017 PROIECT METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTICDE PREDAREDIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

1_OMEN Met mobilitate 2018_2019

2_Metodologie mobilitate pers_did 2018_2019