Istoricul liceului

Istoricul Liceului

File de istorie

Liceul Tehnologic „ Aurel Vlaicu” Lugoj, a luat fiinţă în anul 1990, când clasele de filieră tehnologică de la Liceul „ Coriolan Brediceanu” Lugoj şi Liceul „ Iulia Haşeu” Lugoj , s-au reunit în cadrul liceului nostru.

Din anul 1990 până în anul 1997 liceul s-a numit Liceu Industrial Construcţii de Maşini (conform HG nr. 521 /1990) din 1997 până în anul 2012 liceul a primit titulatura Grup Şcolar „ Aurel Vlaicu” Lugoj ( conform O.M. nr. 4105 / 16.06.1997), iar din anul 2012 se numeşte Liceu Tehnologic „ Aurel Vlaicu” Lugoj ( conform . În anul 2006 Liceul nostru a fuzionat prin absorbţie cu Grupul Şcolar „ Ştefan Odobleja „ sediul de pe str. Buziaşului nr. 35.

De la înfiinţare liceul a avut clase de liceu zi şi seral, clase de şcoală profesională, clase de ucenici, clase de şcoală de maiştri, şi şcoală postliceală. Domeniile de pregătire au fost mecanic, electric, construcţii, şi servicii.

În momentul de faţă în cadrul liceului nostru există următoarele specializări:

a) La liceu: Tehnician în activităţi economice; Tehnician operator tehnică de calcul; Tehnician mecatronist; Tehnician transporturi; Tehnician electrotehnist;Tehnician în instalaţii electrice; Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii.

b) La şcoala postliceală: Tehnician electromecanic auto; Asistent de gestiune.

c) La învățământul profesional de 3 ani: Comerciant vânzător; Recepționer distribuitor; Mecanic auto; Mecanic agricol (nu este autorizată); Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie; Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic; Zidar, pietrar, tencuitor.

Profilul actual al şcolii

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj este situat pe str. Cernei nr. 42 . Oferim instruire în domeniile mecanic, electric, construcţii, servicii pentru liceu tehnologic, rută directă zi şi seral, învățământ profesional de 3 ani curs de zi, școlă postliceală ( cu plată). Având în vedere că este o şcoală de tradiţie din oraş care oferă calificări la nivelul III ,IV ,V european, specifice domeniilor enumerate mai sus , provenienţa elevilor se bazează pe afluxul acestora din mediile urban (Lugoj) şi rural aflate pe raza municipiului Lugoj și a zonelor limitrofe.

În vederea diversificării ofertei de formare profesională continuă, Consiliul de Administraţie al şcolii noastre are pentru etapa imediat următoare obiectivul promovării unor forme de calificare relevante, conectate în principal la cerinţele unei pieţe a muncii aflate într-o permanentă evoluţie.

Având în vedere criteriul economic am luat în calcul următoarele repere:

• amploarea deosebită şi extinderea explozivă a domeniului comercial, electric, construcţii;

• dezvoltarea economică în ansamblu din judeţ, care are ca urmare creşterea puterii de cumpărare a populaţiei;

• necesitatea înfiinţării de ateliere de întreţinere şi reparaţii care să răspundă unor diverse cerinţe ce vizează creşterea calităţii vieţii.

Considerăm că există oportunităţi de ordin demografic dacă luăm în seamă densitatea mare a populaţiei judeţului, cu pondere mare în zona urbană şi cu o anume stabilitate a tineretului diferită de mobilitatea geografică a tinerilor din alte regiuni.

Reforma din sistem a produs schimbări în domeniul curriculum-ului pe care îl pot decide şi angajatorii mai ales prin parcurgerea disciplinelor opţionale.

Din punct de vedere instituţional ne considerăm suficient de pregătiţi pentru a finaliza un învăţământ profesional şi tehnic flexibil, deschis, adecvat nivelului european, bazat pe structură modulară, care sporeşte adaptabilitatea absolvenţilor la mobilitatea locurilor de muncă.

Din punct de vedere instituţional ne considerăm suficient de pregătiţi pentru derularea acestor activităţi, având ca argument următoarele:

• pregătirea profesională a cadrelor didactice;

• rezultatele pozitive ale diferitelor programe de formare continuă la care participă majoritatea cadrelor didactice;

• confirmarea experienţei didactice a unora dintre colegii noştri promovaţi ca metodişti şi experţi în managementul şcolar.

Preocupările noastre includ şi grija pentru îmbunătăţirea şi modernizarea mediului şcolar prin dotarea spaţiilor cu mobilier corespunzător, iar pentru uz didactic, achiziţionarea unor materiale necesare fiecărei catedre, cu prioritate pentru învăţământul profesional şi tehnic.

Considerăm că gama largă de calificări propuse, va accelera procesul de reformare prin asigurarea unui învăţământ de calitate, compatibil cu cerinţele spaţiului comun european.

Website made by Bontean Evelyn David