Norme Anticoruptie

Normele Strategiei Nationale Anticoruptie (HG 583/2016) si a publicari informatiilor de interes public (HG 583/2016)

Declarație de aderare la Valorile, obiectivele, zonele de intervenție și măsurile prevăzute în strategia națională anticorupție 2016-2020

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj, luând act de adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 583 / 2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020, formulează prezenta Declarație de aderare la Valorile, obiectivele, zonele de intervenție și măsurile prevăzute în strategia națională anticorupție 2016-2020.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj își exprimă angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și corespunzătoare, susține și promovează adoptarea cadrului legislativ și instituțional anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției în instituțiile publice prin măsuri administrative, aprobarea planurilor instituționale și dezvoltarea sistemului județean de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție.


Aderare anticoruptie


SNA_2016_2020
28112016

Website made by Bontean Evelyn David