Misiune și viziune

Misiune și viziune

Misiunea Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Lugoj

Misiunea Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Lugoj este aceea de a asigura un mediu școlar incluziv, în care să aibă acces toți tinerii din comunitate, pentru a favoriza însușirea de către elevi a unei baze închegate și sistematizate de cunoștințe, deprinderi și competențe, astfel încât să fie capabili să răspundă exegențelor unei societăți în schimbare, pentru a putea să se încadreze pe piața muncii sau să –și continue studiile în învățământul postliceal sau universitar, să –și desăvârșească responsabil propriul destin și propria personalitate.

În mod programatic, atât liceul cât și şcoala profesionala, îşi propun să ofere oportunităţi şi să sprijine elevii pentru:

• Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.

• Valorizarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul superior.

• Dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.

• Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe.

• Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate.

• Formarea autonomiei morale.

Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Lugoj, ca organizaţie furnizoare de educaţie isi propune ca finalitate:

• Un absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă.

• Un absolvent cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de o societate dinamică.

• Să asigurăm pentru tinerii şi adulţii din zona Lugoj, judeţul Timiș şi din judeţele din imprejurimi o excelenta pregătire în domeniile: servicii, electric, mecanică, construcții, electronică și automatizări – servicii de educaţie şi instruire profesională.

• Prin introducerea de noi calificari profesionale ( odată cu obținerea autorizării provizorii, apoi acreditării) în funcție de cerințele agenților economici : mecanic agricol și operator la mașini cu comandă numerică, stimulăm dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

• Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Website made by Bontean Evelyn David